Przedłużenie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Informujemy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce została przedłużona do 15 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej można również przesyłać w formie elektronicznej (np. skany, zdjęcia) na adres e-mail szkoły (psp_czerwonka@wp.pl). W ciągu doby od otrzymania dokumentów wyślemy na zwrotny adres e-mail wiadomość potwierdzającą skuteczne dostarczenie dokumentów, w innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 29 717 99 07).

Formularze do pobrania

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r., dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie
tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Mazowiecka Policja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Mazowiecka Policja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Przypominamy, że rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. 

W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej można również przesyłać w formie elektronicznej (skany, zdjęcia) na adres e-mail szkoły (psp_czerwonka@wp.pl). W ciągu doby od otrzymania dokumentów wyślemy na zwrotny adres e-mail wiadomość potwierdzającą skuteczne dostarczenie dokumentów, w innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 29 717 99 07).

Realizacja podstawy programowej i ocenianie uczniów

Od 25 marca 2020 r. podczas pracy zdalnej realizowana jest podstawa programowa,praca uczniów podlega ocenie. Proszę uczniów o systematyczne logowanie się i wykonywanie zadań. Dziękuję rodzicom za wspomaganie dzieci i proszę o systematyczne monitorowanie postępów poprzez ich konta na lekcje.spczerwonka.edue.pl. Informacje o ewentualnych trudnościach proszę przekazywać wychowawcom/nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Ogłoszenie

Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty szkoła będzie zamknięta do 10 kwietnia 2020 r. W tym czasie realizowane są zajęcia zdalne. Prosimy rodziców o wspieranie dzieci w tej formie edukacji.