Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych przebiega dwuetapowo:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
 2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.
 • Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Więcej informacji/dokumenty

Msza Święta na Wąskim Lesie

6 września 2019 roku na Wąskim Lesie odbyła się Msza Święta sprawowana przez ks. Jarosława Sokołowskiego w intencji ofiar hitlerowskiego okupanta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, instytucji i mieszkańcy gminy Czerwonka oraz uczniowie kl. V-VIII wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce. Uczniowie złożyli wieniec, zapalono symboliczne znicze.

Po uroczystości uczniowie odwiedzili las posadzony przez gimnazjalistów w 2014 roku w sąsiedztwie pomnika na Wąskim Lesie.

Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa u dzieci

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowy kręgosłup” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowiecki. Partnerem projektu jest Fundacja ProEdoo.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w sierpniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :

 • opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną,
 • warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodziców,
 • zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia na basenie z fizjoterapeutami,
 • bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.  Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508 125 949
e-mail: rekrutacja@proedoo.pl
Biuro projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, pokój nr 2

Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości

To już druga edycja przeciwdziałania otyłości wśród dzieci z powiatu makowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem I edycji projektu i zgłaszania dzieci do kolejnej edycji. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2019r. Udział w projekcie „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 jest zupełnie bezpłatny. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim. Partnerem -Fundacja ProEdoo. Niezbędny wkład własny do projektu zapewnia powiat makowski.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :

 • opiekę medyczną,
 • poradnictwo dietetyczne,
  wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia,20
 • cykliczne zajęcia sportowe: gimnastykę oraz zajęcia na basenie,
 • bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508125949
e-mail: rekrutacja@proedoo.pl
Biuro projektu – SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, I piętro, pokój 2.

VI Turniej Ortograficzny o tytuł “Mistrza Ortografii” rozstrzygnięty!

5 czerwca 2019 roku odbył się finał VI Turnieju Ortograficznego o tytuł “Mistrza Ortografii”, w którym uczestniczyli uczniowie wyłonieni w pierwszym etapie. Najlepsze rezultaty w kategorii uczniów kl. VII-VIII i gimnazjum uzyskali: Tomasz Godlewski – “Szkolny Mistrz Ortografii”, Adrianna Pałubińska – Szkolny Wicemistrz Ortografii” i Klaudia Glinka – “II Szkolny Wicemistrz Ortografii”, a w kategorii uczniów kl. IV-VI: Julia Kluczek – “Szkolny Mistrz Ortografii”, Amelia Włodarczyk – Szkolny Wicemistrz Ortografii” i Anna Jóźwiak – “II Szkolny Wicemistrz Ortografii”. Laureatom gratulujemy znajomości ortografii języka polskiego.