Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości

To już druga edycja przeciwdziałania otyłości wśród dzieci z powiatu makowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem I edycji projektu i zgłaszania dzieci do kolejnej edycji. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2019r. Udział w projekcie „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 jest zupełnie bezpłatny. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim. Partnerem -Fundacja ProEdoo. Niezbędny wkład własny do projektu zapewnia powiat makowski.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :

  • opiekę medyczną,
  • poradnictwo dietetyczne,
    wsparcie psychologiczne,
  • warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia,20
  • cykliczne zajęcia sportowe: gimnastykę oraz zajęcia na basenie,
  • bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508125949
e-mail: rekrutacja@proedoo.pl
Biuro projektu – SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, I piętro, pokój 2.