Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa u dzieci

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowy kręgosłup” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowiecki. Partnerem projektu jest Fundacja ProEdoo.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w sierpniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :

  • opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną,
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodziców,
  • zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia na basenie z fizjoterapeutami,
  • bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.  Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508 125 949
e-mail: rekrutacja@proedoo.pl
Biuro projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, pokój nr 2