Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” realizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.