Konkursy przedmiotowe

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.

Informacje o konkursach znajdują się na stronie www.konkursy.mscdn.pl.

Harmonogram konkursów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Programy merytoryczne

Bank zadań konkursowych

Prosimy wszystkich uczniów biorących udział w konkursie i rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z regulaminem w części dotyczącej zasad organizacji i przebiegu konkursów, zakresu wymagań, terminów organizowania poszczególnych etapów oraz uprawnień finalistów i laureatów.

Godziny pracy logopedy/pedagoga w roku szkolnym 2019/2020

 

Pedagog

Logopeda

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.00

11.00 – 11.45

12.45 – 13.30

14.30 – 15.00

9.00 – 11.00

13.30 – 14.30

WTOREK

8.00 – 9.00

12.00 – 12.40

13.40 – 14.00

9.00 – 12.00

ŚRODA

8.00 – 9.00

10.30 – 11.30

13.30 – 14.30

9.00 – 10.30

11.30 – 13.30

CZWARTEK

9.00 – 9.30

PIĄTEK

8.00 – 9.00

10.30 – 11.45

12.45 – 13.00

9.00 – 10.30

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych przebiega dwuetapowo:

  1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 9 do 16 września 2019 r.
  2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
  • w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
  • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  • Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Więcej informacji/dokumenty

Msza Św. i inauguracja roku szkolnego 2019/2020

dzwonek2 września 2019 roku o godz. 900 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2019/2020, która zostanie poprzedzona Mszą Św. o godz. 800 w Kościele w Czerwonce (w jej trakcie odbędzie się poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych, które przyniosą uczniowie klasy pierwszej)