Informacja dla rodziców uczniów kl. I-III

W związku z realizacją projektu „Umiem pływać 2020” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gmina Czerwonka ogłasza zapisy na bezpłatną naukę pływania dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Czerwonce. Rozpoczęcie zajęć planuje się w terminie od lutego 2020 do końca roku szkolnego 2019/2020.

W ramach projektu dzieci będą miały zapewniony transport na pływalnię do Pułtuska, wykwalifikowanego instruktora pływania oraz opiekunów. Jednocześnie informujemy, że projekt będzie realizowany, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce Czerwonka Włościańska 40, 06-232 Czerwonka, tel. (29) 7179688.

Zapisy do 22 listopada 2019 r.

Szkolenie e-learningowe „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała szkolenie e-learningowe „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na  terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.

Zapraszamy uczniów do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl. Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać do dnia 13.12.2019 r. na adres:  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem „Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

Informacje i formularz zgłoszeniowy