Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniów klasy ósmej zapraszamy do udziału w egzaminie próbnym. 

Harmonogram:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Sposób postępowania:

Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniowie naszej szkoły przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty.  Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komunikacja z nauczycielami w zakresie przesyłania rozwiązań na szkolnej platformie do zdalnej edukacji.

Informacja

Prosimy rodziców przedszkolaków z grup 3-4-latków oraz 5-latkówpilny kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (297179907) w celu odebrania danych do logowania. Zajęcia on-line będą dostępne na stronie: lekcje.spczerwonka.edu.pl.

B. Pomiechowska, H. Mróz

Realizacja podstawy programowej i ocenianie uczniów

Od 25 marca 2020 r. podczas pracy zdalnej realizowana jest podstawa programowa,praca uczniów podlega ocenie. Proszę uczniów o systematyczne logowanie się i wykonywanie zadań. Dziękuję rodzicom za wspomaganie dzieci i proszę o systematyczne monitorowanie postępów poprzez ich konta na lekcje.spczerwonka.edue.pl. Informacje o ewentualnych trudnościach proszę przekazywać wychowawcom/nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.