Uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej

24 października 2019 roku dzieci z klasy pierwszej zostały przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce. Złożyły uroczyste ślubowanie; przez Pana Dyrektora zostały pasowane na uczniów, a następnie przedstawiły część artystyczną złożoną z wierszy i piosenek o tematyce szkolnej i uczniowskiej dotyczącej obaw i trosk pierwszoklasistów w związku z rozpoczęciem nauki szkolnej.

Pan Dyrektor i Pan Wójt złożyli dzieciom życzenia, pogratulowali wspaniałego występu i wręczyli upominki – przybory szkolne. Na zakończenie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez wszystkich rodziców pierwszoklasistów.

Beata Kęszczyk

Wycieczka krajoznawcza kl. V

W dniu 22.10.2019 roku odbyła się pod kierunkiem nauczyciela geografii Dariusza Krupińskiego piesza wycieczka pod nazwą “Lekcja geografii w terenie”. Opiekunem grupy składającej się z klas Va i Vb była także pani Beata Ciok.

Uczniowie ćwiczyli w terenie orientowanie i czytanie mapy topograficznej. Rozpoznawali także formy ukształtowania terenu. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie określenia miejsca aktualnego znajdowania się i orientowania mapy wg obiektów. Dzieci udoskonaliły w ten sposób wiedzę i umiejętności zdobywane podczas tradycyjnych lekcji w klasie.

Wystarczyło także czasu na relaks na łonie natury czyli piknik w lesie oraz zbieranie grzybów. W ten sposób piątoklasiści uczyli się rozpoznawania grzybów.

Wszyscy wzbogaceni w barwne wrażenia, nowe umiejętności oraz znalezione zbiory grzybów wrócili zadowoleni z tego jesiennego wypadu w teren.

D. Krupiński

Ważenie plecaków

W dniu 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce odbyło się ważenie tornistrów uczniów. Badaniem objęto uczniów klas I –III. Założeniem działań było uświadomienie rodzicom i uczniom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem. Zmniejszenie skali tego problemu przyniosą działania profilaktyczne jeżeli będziemy przeprowadzać je od najmłodszych lat, a w szkole od najmłodszych uczniów. Zdaniem lekarzy na zdrowie ucznia ma wpływ nie tylko waga plecaka, ale także sposób jego noszenia. Jeżeli waga plecaka nie powoduje pochylenia lub skrzywienia ciała dziecka, to ciężar nie powinien zaszkodzić zdrowiu. Plecak jest za ciężki, jeżeli sylwetka dziecka zmienia się pod ciężarem plecaka.

Zostało przebadanych 44 uczniów w tym 23 dziewczynki i 21 chłopców. Zgodnie z założeniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% do 15% masy ciała.

klasa

do 10% ilości badanych

do 15% ilości badanych

do 20% ilości badanych

II

III

8

2

4

10

5

8

4

3

suma

14

23

7

Podsumowanie :
31,8 % badanych uczniów nie przekroczyło 10 % masy ciała,
52, 2 % badanych uczniów nie przekroczyło 15 % masy ciała,
16.7 % badanych uczniów przekroczyło 15 % masy ciała.

Wnioski :

  • 84 % badanych uczniów nie przekroczyło normy ciężaru plecaka.
  • 15,9 % badanych uczniów przekroczyło przedział 15 % ciężaru plecaka, uczniowie nie dokonują selekcji zawartości plecaka każdego dnia idąc do szkoły, noszą wiele niepotrzebnych rzeczy, posiadają w szkole szafki, ale mimo to noszą niepotrzebne podręczniki na dany dzień – nie kontrolują planu lekcji.
  • Najcięższy plecak był w klasie II – 5 kg, a najlżejsze – po 2,2 kg – w klasie I u dwóch uczniów i w klasie II u jednego ucznia.
  • Przypadki przekroczenia wagi plecaków odnotowano w klasie I – u 4 uczniów, w klasie II – u 3 uczniów, a w klasie III – u dwóch uczniów.

Wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat prawidłowego pakowania i noszenia plecaków na dwóch ramionach , a nie na jednym. Każdy uczeń klas I – III ma w sali lekcyjnej zapewnioną szafkę do przechowywania przyborów szkolnych, które są zbędne uczniowi w domu. Zwrócono uczniom uwagę na prawidłowe pakowanie i przepakowywanie plecaków w domu .

Opracowanie: Anna Rostkowska

Klasowa noc filmowa

Gdy każdy zajął swoje miejsce, zgasły światła, a na ekranie pojawili się bohaterowie filmu, uczniowie klasy VII, którzy uczestniczyli w Klasowej nocy filmowej, przenieśli się w inny świat. Oprócz maratonu filmowego, noclegu w szkole, bitwy na poduszki i poczęstunku, był to czas sprzyjający integracji całego zespołu klasowego.

M. Kiełczewska

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

21 października 2019 r w Szkole Podstawowej w Czerwonce uczniowie klasy II wzięli udział w Obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i poprzez to zachęcenie uczniów do systematycznego czytania każdego dnia. Na początku dnia uczniowie wysłuchali przeczytanego opowiadania – ,,Spacer Jeża- Jerzyka z cyklu – Co się stanie na leśnej polanie, czyli Wesołe Przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób bohater opowiadania Jeż -Jerzyk docenił przyjaźń swoich leśnych przyjaciół, przekonał się jak ważni są przyjaciele w codziennym życiu oraz, że las jest niezastąpionym miejscem do mieszkania dla niego. Biorąc udział w grze – ścigacze uczniowie zrozumieli znaczenie przysłowia – ,,Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej ” – wypowiedziane Jeżowi po powrocie przez lisa Lucka. Uczniowie wykonali prace plastyczne na temat ,,Przyjaźń Słodziaków. Pracą domową było zachęcić rodziców do codziennego 10 -minutowego czytania, a postępy odnotują w Dzienniczkach Czytania.

Anna Rostkowska

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy II i klasy III miłym słowem wyrecytowali ciepłą piosenkę, wyśpiewali “Sambę dla Pani i Pana”, wyrażając wdzięczność nauczycielom za trud i wysiłek włożony w wychowanie. Podziękowali również za pracę pracownikom obsługi i administracji. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia co w życiu najpiękniejsze złożyli Dyrektor szkoły – p. Zbigniew Załęski i Wójt Gminy Czerwonka – p. Paweł Kacprzykowski.

Beata Grądzka-Ciok, Anna Rostkowska, Anna Mroczkowska

Dzień Spódnicy i Krawata w oddziałach przedszkolnych

W dniu 10.10.2019 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Spódnicy i Krawata. Na początku zaprezentowaliśmy swoje spódniczki i krawaty, a następnie ozdobiliśmy je naklejkami. Później przy dźwiękach skocznej muzyki zatańczyliśmy wspólnie ,,taniec spódniczki” , w którym nasze ubranka pięknie wirowały. Nie zapomnieliśmy o naszych zabawkach misiu i lali, którym podarowaliśmy zrobione przez nas prezenty. Na końcu pokolorowaliśmy wybrany przez nas rysunek. To był naprawdę wspaniały dzień.

Paulina Królikowska

Noc filmowa kl. VIII

Uczniowie klasy VIII 4 października 2019 r. uczestniczyli w „Klasowej nocy filmowej”. W trakcie której zorganizowali pokaz filmów, dyskotekę oraz karaoke. Był czas na wspólny poczęstunek i rozmowy sprzyjające integracji klasy. Wszystkim dopisywały humory i chęć do zabawy, co sprawiło, że nikt nie zasnął do rana.

A. Śledziewski

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 4 października 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to międzynarodowa akcja, w którą zaangażowało się 5862 szkoły. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.

Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się pod nazwą ,”Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” i ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Osoba, która w tym dniu zda egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskuje tytuł: ,,Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

W naszej szkole zostały przeprowadzone przez Komisję Egzaminacyjną egzaminy z tabliczki mnożenia dla wszystkich uczniów. Do egzaminów przystąpiło 84 uczniów z klas III- VIII. Uczniowie mieli okazje odświeżyć sobie niezbędną wiedzę oraz w dniu święta zmierzyć się z łamigłówkami matematycznymi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W wyniku przeprowadzonego egzaminu zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia:

Zuzanna Olkowska -klasa III
Emilia Pałubińska – klasa Va
Krzysztof Paczkowski– klasa VI
Amelia Włodarczyk – klasa VII
Adrianna Pałubińska – klasa VIII

Pan Dyrektor Zbigniew Załęski podziękował wszystkim za aktywny udział w tym dniu, zwycięzcom wręczył nagrody, a pozostałym uczestnikom – drobne upominki.

Po uroczystym wręczeniu nagród Patrol Egzaminacyjny wraz z Koordynatorem udał się na spacer po szkole: do sekretariatu szkoły, świetlicy szkolnej, przedszkola, pokoju nauczycielskiego, jak i po najbliższej okolicy: do Urzędu Gminy, GOPSu, Ośrodka Zdrowia, Biblioteki Gminnej, apteki oraz sklepu, gdzie przepytał ze znajomości tabliczki mnożenia osoby dorosłe. Wyzwanie postawione przez uczniów podjęły wszystkie spotkane osoby, zdały egzamin i otrzymały tytuł eksperta.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci.

Gratuluję wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, dziękuję uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w organizację tego dnia.

Koordynator akcji – nauczyciel matematyki
Katarzyna Zielińska

Wyjazd klas I-III na przedstawienie “Baśń o Królowej Śniegu”

Dnia 2 października 2019r. uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce wyjechali na wycieczkę, której celem był udział dzieci w przedstawieniu teatralnym pt. „Baśń o Królowej Śniegu”. Organizatorami przedstawienia był Katolicki Teatr Edukacji – BAJKUŚ z Krakowa i Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim. Mali widzowie zostali zabrani w niezwykłą podróż z Kajem i Gierdą do krainy złej Królowej, poznali ich przygody i przekonali się że jedynym sposobem na okrutną Królową była miłość i przyjaźń rodzeństwa. Podczas spektaklu dzieci poznały świat wartości, uczyły się dobra i bezpiecznego obcowania ze złem oraz z bliska poznały pracę aktora w teatrze.

Zwiedziliśmy również Miejską Bibliotekę w Makowie Mazowieckim. Pracownicy biblioteki przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat czytania książek. Dzieci otrzymały upominki – balony z zamieszczoną informacją , która ma być dla dzieci przypomnieniem o codziennym czytaniu książek.

A. Rostkowska