Żywa lekcja historii w kl. VII

W dniu 15.10.2018 roku miała miejsce w kl. VII żywa lekcja historii w terenie. Uczniowie odwiedzili miejsca pamięci narodowej w Gminie Czerwonka:
1. Grób Saperów na Cmentarzu Parafialnym w Czerwonce.
2. Mogiłę pomordowanej przez okupantów hitlerowskich ludności cywilnej na Wąskim Lesie w Sewerynowie.

Uczniowie pod opieką nauczyciela historii, pana Dariusza Krupińskiego, odwiedzili te miejsca przy okazji obchodów 100-lecia niepodległości. Przy okazji zostało odświeżone wiele informacji historycznych z wydarzeń jakie miały miejsce w tej gminie i okolicach na przestrzeni dziejów, poczynając od pierwszej pisanej wzmianki o Czerwonce z 1402 roku poprzez burzliwe wydarzeniach wyzwolenia okolic w styczniu 1945 roku a skończywszy na informacjach o powstaniu Solidarności Rolników Indywidualnych i pierwszych wolnych wyborach w 1990 roku.

Uczniowie uczcili pamięć lokalnych bohaterów, zapalając znicze na ich miejscach wiecznego spoczynku. Wszyscy wrócili z tej lekcji w terenie bogatsi o wieli informacji historycznych, jakie miały miejsce w Naszej Małej Ojczyźnie.

Krupiński Dariusz

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

I właśnie z tej okazji 11 października 2018 roku cała społeczność szkolna i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym przedstawieniu przygotowanym przez uczniów z klasy VII. Uczniowie poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili ten czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki i teksty poetyckie związane z październikowym świętem.

Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów, przyznania nagród Dyrektora. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego pani dyrektor, Beata Grądzka – Ciok i wójt gminy Czerwonka – pan Paweł Kacprzykowski, życząc satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

M. Kiełczewska, M. Napiórkowska, K. Kordowska

Lekcja przyrody w terenie

W dniu 9 października 2018 roku uczniowie klas IVa i IVb wyszli na całodniową lekcję przyrody w terenie. Na wycieczce tej mieli okazję poćwiczyć wiele zagadnień omawianych na dotychczasowych lekcjach przyrody. Główną treścią zajęć była praca z mapą topograficzną najbliższej okolicy. Zajęcia w orientowaniu mapy w terenie, określaniu miejsca aktualnego postoju na mapie i ćwiczenia w miernictwie przysporzyły wiele trudności, ale też niezapomnianych doświadczeń. Wszyscy żywiołowo uczestniczyli także w odnajdowaniu obiektów botanicznych do rozpoznania w naturalnym środowisku oraz wypatrywali przez lornetki zwierząt, a w szczególności ptaków, które pojawiły się w zasięgu wzroku. Ciekawe okazało się też doświadczenie w orientacji przestrzennej nieznanego terenu. Przydatne okazały się zatem także kompasy jak również umiejętność określania kierunków wg wyznaczników przyrodniczych takich jak porastanie mchów, glonów i porostów na pniach drzew i głazach. Również pnie ściętych drzew okazały się wskazówką do rozpoznawania kierunków. Wszyscy zafascynowani doświadczeniami terenowymi aczkolwiek lekko zmęczeni wrócili z tej osobliwej lekcji przyrody. Przewodnikiem w tej wyprawie był nauczyciel przyrody, pan Dariusz Krupiński.

D. Krupiński

Dzień Chłopaka w kl. V

W dniu 3 października 2018r. klasa V obchodziła Dzień Chłopaka. Na godzinie wychowawczej dziewczęta przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczniów w klasie, jak również słodkie upominki dla chłopców. Wszyscy dobrze się bawili przy poczęstunku oraz przy dźwiękach muzyki. Na koniec chłopcy podziękowali dziewczętom za zorganizowanie wspólnej zabawy.

Katarzyna Zielińska

Zbiórka nakrętek i baterii

Wykaz ilości zebranych nakrętek i baterii

od XI 2017r. do VI 2018r.

Klasy/oddział przedszkolny

Ilość zebranych nakrętek

Ilość zebranych baterii

Przedszkole

14,5 kg

I

11 kg

III a

18,6 kg

1,94 kg

III b

21,4 kg

3,5 kg

IV

15,1 kg

1,8 kg

V

9,3 kg

1,14 kg

VI

24,2 kg

0,70 kg

VII

19,2 kg

1,18 kg

II gimnazjum

22,1 kg

1,93 kg

III gimnazjum

14,5 kg

1,5 kg

Razem

169,9 kg

13,69 kg

A. Lewaśkiewicz