Podsumowanie trzeciego dnia zdalnej edukacji

W każdym kolejnym dniu zdalnej edukacji wzrasta frekwencja. Wczoraj (19 marca 2020 r.) zalogowało się 83.19% uczniów.  Na platformie szkolnej uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazówek logopedy i pedagoga szkolnego. Prosimy rodziców o systematyczne monitorowanie postępów, a w razie napotkania trudności również o kontakt za pośrednictwem profili dzieci

Przypominamy, że można uzyskać loginy i hasła telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej można również przesyłać w formie elektronicznej (skany, zdjęcia) na adres e-mail szkoły (psp_czerwonka@wp.pl). W ciągu doby od otrzymania dokumentów wyślemy na zwrotny adres e-mail wiadomość potwierdzającą skuteczne dostarczenie dokumentów, w innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 29 717 99 07).

Dokumenty rekrutacyjne

Pierwszy dzień zdalnej edukacji

Minął pierwszy dzień zdalnej edukacji. 73,10% uczniów zalogowało się tego dnia na platformie. Najwyższy współczynnik obecności uzyskała klasa 5b – 100%. Prosimy o włączenie się pozostałych uczniów i systematyczną pracę. Rodzice mogą uzyskać loginy i hasła telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły. 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Od 17 do 27 marca 2020 roku będą przyjmowane dokumenty o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce na rok szkolny 2020/2021. W związku z zagrożeniem koronawirusem, prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do szkoły wypełnionych formularzy.

Budynek szkoły jest zamknięty, prosimy o zasygnalizowanie swojej obecności dzwonkiem przy drzwiach wejściowych budynku A lub o kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 29 717 99 07), po którym dokumenty odbierze pracownik szkoły.

Formularze do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

Zajęcia on-line dla uczniów kl. I-VIII

Od 17 marca 2020 r. rozpoczynają się w naszej szkole zajęcia on-line dla uczniów kl. I-VIII na stronie lekcje.spczerwonka.edue.pl. Uczniowie logują się za pomocą loginów i haseł, jakich używają w sieci lokalnej szkoły. Od 17 marca 2020 r. dane do logowania rodzice będą mogli uzyskać również w sekretariacie szkoły (tylko kontakt telefoniczny: 29 717 99 07).